Lenvik kommuneIdentitet

Oppdragsgiver

Mer info kommer.

Prosjekt

Mer info kommer. 

Kommunens verdifigurer

PiktogramRespektfull
– verdier som handler om å vise tillit, toleranse og nestekjærlighet.

PiktogramMulighetsorientert
– fokus på utvikling gjennom idéskapning, kreativitet og tørre å prøve.

PiktogramAnsvarlig
– å tenke helhet i tjenestetilbudet til familier og ta vare på alle aldersgrupper.

Piktogram til skilting på omsorgssenter

PiktogramMusikkøving

PiktogramFestsal

PiktogramRapportrom

PiktogramArkiv

PiktogramSolrom

PiktogramSpa

PiktogramSøppelrom

PiktogramBøttekott

PiktogramLintøyrom

PiktogramSkyllerom/vaskerom

PiktogramGymsal

PiktogramMassasje

PiktogramDusj

PiktogramMedisinrom

PiktogramKjøkken

PiktogramStue/oppholdsrom

PiktogramResepsjon

PiktogramMøterom

PiktogramKopirom

PiktogramStellerom

PiktogramPårørende

PiktogramSyning

PiktogramSyningsrom

Piktogram til skilting på skole

PiktogramBasseng

PiktogramKjemirom/naturfag

PiktogramKjemirom/naturfag

PiktogramMusikkøving

PiktogramSkolekjøkken

Piktogram kommunesektorer

PiktogramHelse og omsorg

PiktogramKultur og idrett

PiktogramPlan og teknisk

PiktogramPolitikk og innsyn

PiktogramSkole og barnehage

// START Google analytics kode // SLUTT Google analytics kode