Symbolet, som er en abstrakt form hentet fra toppspissen på Husfjellet, er sømløst integrert i navnetrekket i logoen.

Nettside for Skagi Senja i mobilvisning
Nettside for Skagi Senja i mobilvisning

2-språklig nettside med responsive design