SJØMATKLYNGEN SENJA

Visuell identitet og nettside

Sjømatklyngen Senja er en paraplyvirksomhet for sjømatnæringen i Senja-regionen. Klyngen består av omkring 50 bedrifter innen fangst og fiskeri, sjømatindustri, havbruk, marin ingrediensindustri og marin leverandørnæring, samt salg, eksport og transport av sjømat. Vi har utviklet visuell identitet og nettside for klyngen.

KUNDE

Sjømatklyngen Senja

LEVERANSE

Visuell identitet med logo, Office-maler, visittkort, nettside m.m.

ÅR

2018

NETTSIDE

Logoen symboliserer nettverket av sjømatbedrifter i klyngen.