Kommunevåpenet består av det arktiske motivet av nordlys i bevegelse på himmelen over et av de mest ikoniske fjellene på Senja, Okshornan.

Nordlyset er hovedelementet i motivet, mens fjellet fungerer som støtteelement for å tydeliggjøre motivet.

Motivet er fremstilt i ren flatetegning (heraldisk stil) i henhold til kravene for kommunevåpen.

Kommunevåpent til Senja kommune ble presentert som et av Norges fem vakreste kommunevåpenet under «God Morgen Norge» kåring på TV2.

«Et relativt nytt tilskudd til kommunevåpenjungelen er Senjas smakfulle design der nordlys slynger seg rundt fjell», skriver TV2.no.

Det er designet egen font for logo og viksomhetsnavn i kommunen.

Fonten er tegnet med samme strek som outlined kommunevåpen og piktogrammer for å skape en visuell helhet.

Piktogram som symboliserer fiskeri, havbruk og sjømat
Fiskeri, havbruk og sjømat
Piktogram som symboliserer reiseliv, friluftsliv og folkehelse
Reiseliv, friluftsliv og folkehelse
Piktogram som symboliserer gode oppvekstvilkår og fokus på barn og unge
Gode oppvekstvilkår og fokus på barn og unge
Piktogram som symboliserer by og bygd
By og bygd
Piktogram som symboliserer kultur
Kultur
Piktogram som symboliserer industri
Industri

Forankringsgrunnlaget for den visuelle profilen for kommunen bygger på merkestrategier for stedsbranding.

Det er nedfelt 6 satsingsområder i strategiene, som er visualisert i piktogrammene over.

Kan du identifisere noen kjennemerker for kommunen i piktogrammene? Eksempel Tranøy kirke, Gibostad skole, handelsparken på Finnsnes eller fiskehjellen ved Husøy.

Piktogrammene er samlet på en grafisk linje som kan beskjæres etter format og ønsket utsnitt for ulike kommunikasjonssammenhenger.

Elementene i den grafiske profilen har en enhetlig strek som skaper en helhetlig visuell profil, som vist over.

Videografikk som benyttes som sluttplakat for kommunens videoproduksjoner.

Animasjonen starter med zoom-ut på logoen og avsluttes med et diskret fargespill i nordlysmotivet i kommunevåpenet.