Logoen understreker navnets betydning og består av ren typografi som visualiserer vind.

Loading...

Nettsiden (2020) hadde fokus på de menneskelige ressursene i bedriften.