Logoen består av et navnetrekk og et piktogram av en fisk. Elementene er konstruert med samme «strek» for en helhetlig utførelse.

Logoen er tilgjengelig i ulike komposisjoner for mangfoldige bruksmuligheter.